سومین دوره فناوری محور پهپاد؛ کاربردها، ایمنی پرواز و مقررات هوایی در خراسان جنوبی
سومین دوره فناوری محور پهپاد؛ کاربردها، ایمنی پرواز و مقررات هوایی در خراسان جنوبی

پهپاد نیوز- سومین دوره فناوری محور پهپاد؛ کاربردها، ایمنی پرواز و مقررات هوایی در دوم دی ماه سال جاری در مرکز صدا و سیمای  بیرجند خراسان جنوبی برگزار خواهد شد.

صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی با همکاری کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران برگزار میکند؛

سومین دوره فناوری محور پهپاد؛ کاربردها، ایمنی پرواز و مقررات هوایی در دوم دی ماه سال جاری در مرکز صدا و سیمای  بیرجند خراسان جنوبی برگزار خواهد شد.