حضور پهپادی ها در چهارمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز و تجهیزات وابسته
حضور پهپادی ها در چهارمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز و تجهیزات وابسته

پهپاد نیوز – برای اولین بار شرکت های فعال پهپادی در چهارمین نمایشگاه بین المللی
فرودگاه، هواپیما، پرواز و تجهیزات وابسته شرکت کردند

برای اولین بار شرکت های فعال پهپادی در چهارمین نمایشگاه بین المللی

فرودگاه، هواپیما، پرواز و تجهیزات وابسته شرکت کردند

این نمایشگاه در روز شنبه ۱۳ بهمن ماه افتتاح و تا ۱۶ بهمن ادامه خواهد داشت

کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران به همراه شرکت های فعال زیر مجموعه برای اولین بار در این نمایشگاه حضور یافتند

همزمان با این نمایشگاه، کارگاه قوانین مقررات و ایمنی پرواز با پهپاد ها در روز ۱۵ بهمن در سالن ۵ برگزار خواهد شد.